välgörenhetskoncept...

Sören Kjellkvist, ambassadör för Bergans of Norway och 24Hour Meals som paddlade runt hela Norges kust utan medhavd mat och pengar och rodde från Stockholm till Ryssland, dessutom paddlat en Stand Up Paddle board mellan Visby och Stockholm samt överlevt 50 dygn i Jämtlands vildmark enbart på det som fanns i naturen, anordnar tillsammans med Bergans of Norway ett välgörenhetsprojekt som går under namnet Äventyrliga dagen.

Äventyrliga dagens syfte är att ta med ungdomar, som på något sätt har eller haft en tuff och kämpig vardag, ut i naturen på ett äventyr som sträcker sig över ett helt dygn. Sören vill skapa ett bestående minne och ge dessa ungdomar en insyn i den frihet och lyckokänsla som friluftslivet erbjuder samt en inkörsport för att själva komma igång med sitt eget friluftsliv.

Äventyrliga dagen vänder sig till ungdomar mellan 15-25 år som behöver inspiration, motivation eller kanske en andningspaus från sin livssituation. Målgruppen ska i första hand inrikta sig till dem som har en utmaning i livet. Det kan vara sjukdom, psykisk ohälsa, utanförskap, socioekonomiska förhållanden eller någon som på annat sätt har genomlevt en traumatisk eller svår upplevelse.

Sören vill visa att naturen finns där för alla, att man kan uppleva, färdas, njuta och röra sig fritt genom allemansrättens rättigheter och skyldigheter. Naturen har en helande och livsbejakande inverkan som alla borde få ta del av.

Flygblad kan laddas ned här.

ungdomar...

 • Äventyrliga dagen ska inspirera och motivera ungdomar mellan 15-25 år att ta sig ut i naturen, samtidigt som den ska belysa och sprida kunskap om olika utmaningar och svårigheter som våra ungdomar möter i dagens samhälle. Varje äventyrlig dag inriktar sig på just den utmaning eller det problem som den deltagaren genomlevt. Deltagaren kan välja att vara helt anonym.

  Stöd oss...

  Verksamheten finansieras av donationer och bidrag samt stöd från Bergans of Norway och andra partners.

  Stöd Äventyrliga dagen™ eller bli partner genom att kontakta info@aventyrligadagen.se

  Alla resor samt annan form av nyttjande av fossila bränslen i samband med Äventyrliga dagen klimatkompenseras genom att plantera träd i Afrika.

  För mer information om Sören Kjellkvist och hans äventyr se hemsidan meningenmedlivet.nu eller följ honom på hans facebooksida.